Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/9/36-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Praktyczne problemy związane z zastosowaniem art. 232a § 2 k.p.k. po umorzeniu postępowania karnego

Streszczenie

Niniejsza praca zawiera analizę przepisu art. 232a § 2 k.p.k., który mimo zmiany jego brzmienia z dniem 1 lipca 2015 r. nadal budzi kontrowersje co do możliwości i zakresu jego zastosowania w praktyce, w szczególności w postępowaniach umorzonych, co do których istnieje konieczność wydania postanowienia w przedmiocie dowodów rzeczowych na podstawie art. 323 § 1 k.p.k. Artykuł stanowi próbę wskazania właściwej interpretacji powyższych przepisów na potrzeby praktyki, błędów, jakie pojawiły się w toku jego stosowania na gruncie różnorodnych stanów faktycznych i zawiera wnioski autora powstałe w toku prowadzonych postępowań karnych i podejmowaniu rzeczy-wistych decyzji procesowych. Z tego względu, jak również z uwagi na fakt, że powyższa kwestia nie była dotąd przedmiotem pogłębionej analizy, niniejsze opracowanie jedynie w niewielkim stopniu odnosi się do poglądów prezentowanych w piśmiennictwie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację