Praktyczne problemy wykonywania polskich europejskich nakazów aresztowania w Niemczech - OpenLEX

Krajewski Arkadiusz, Praktyczne problemy wykonywania polskich europejskich nakazów aresztowania w Niemczech

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2016/11/79-96
Autor:
Rodzaj: artykuł

Praktyczne problemy wykonywania polskich europejskich nakazów aresztowania w Niemczech

Streszczenie

Autor skoncentrował uwagę na przedstawieniu zagadnienia realizacji postanowień decyzji o europejskim nakazie aresztowania między Polską a Niemcami w myśl obowiązujących aktów prawnych oraz orzeczeń sądowych. Odniósł się do genezy powstania europejskiego nakazu aresztowania i towarzyszących mu podstaw prawnych. Przedstawił zasady współpracy w sprawach karnych w oparciu o zasadę wzajemnego uznawania orzeczeń, ustalone w decyzji ramowej Rady w sprawie europejskiego nakazu aresztowania oraz procedur wydawania osób między państwami członkowskimi. Omówił także najważniejsze założenia decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedur wydawana osób między państwami członkowskimi, w odniesieniu do zależności występujących między procesem ekstradycyjnym a procedurami realizacji europejskiego nakazu aresztowania. Scharakteryzował także sytuacje problematyczne związane z przestrzeganiem postanowień ENA przez oba wymienione kraje w kontekście wydanych orzeczeń...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX