Praktyczne aspekty funkcjonowania zasady jawności ksiąg wieczystych - OpenLEX

Maziarz Agnieszka, Praktyczne aspekty funkcjonowania zasady jawności ksiąg wieczystych

Artykuły
Opublikowano: PPH 2009/12/47-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Praktyczne aspekty funkcjonowania zasady jawności ksiąg wieczystych

Znaczenie ksiąg wieczystych w obrocie nieruchomościami stale rośnie, dają one bowiem gwarancje zakupu nieruchomości zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Stąd też swobodny i nieskrępowany formalizmem procesowym dostęp do ksiąg wieczystych powinien być zagwarantowany każdej osobie, która chce zasięgnąć informacji o stanie prawnym nieruchomości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX