Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/7-8/146-155
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pracownik naukowy a pracownik badawczy w świetle przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Słowa kluczowe: naukowiec, pracownik naukowy, pracownik badawczy, nauka, prowadzenie badań naukowych, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

W dniu 1.10.2018 r. weszła w życie nowa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , która wprowadziła bardzo wiele zmian do polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Jedną z tych zmian jest zmiana nazewnictwa poszczególnych kategorii nauczycieli akademickich. Aktualnie obowiązujące regulacje ustawowe expressis verbisodróżniają pracowników naukowych od pracowników badawczych. Celem niniejszego opracowania jest sprawdzenie, jaki jest zakres obowiązków pracowników obu tych kategorii i na czym polega prowadzona przez nich działalność, a także zbadanie, czy wprowadzona zmiana terminologiczna została skorelowana z innymi uregulowaniami ustawowymi. Celem finalnym opracowania jest dokonanie oceny, czy stosowanie różnych terminów dla określenia osób prowadzących badania naukowe, w zależności od miejsca ich zatrudnienia, jest zasadne. Główną metodą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?