Praca zdalna - benefit, konieczność czy codzienność? - OpenLEX

Sidor-Rządkowska Małgorzata, Praca zdalna - benefit, konieczność czy codzienność?

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2022/6/90
Autor:
Rodzaj: artykuł

Praca zdalna - benefit, konieczność czy codzienność?

Pytanie będące tytułem tego felietonu odzwierciedla ewolucję, jaką przeszło podejście do wykonywania obowiązków w formie zdalnej. Przez wiele lat praca zdalna była przywilejem dostępnym jedynie nielicznym. Tłumy pracowników uwięzionych całymi dniami w biurach z mieszaniną zazdrości i podziwu traktowały tych, którym przyznano prawo wykonywania części obowiązków w domu. Pandemia COVID-19 diametralnie zmieniła tę sytuację – biura opustoszały, praca zdalna stała się koniecznością.

W ogromnej części elastycznie działających firm przestawienie modelu funkcjonowania z pracy stacjonarnej na zdalną odbyło się zaskakująco szybko i sprawnie. Nie można tego, niestety, napisać o wszystkich; dla wielu z nich poważną przeszkodą były bariery o charakterze technicznym. Szczególnie niepokojąca okazała się sytuacja jednostek administracji publicznej, czego dowodem jest raport Najwyższej Izby Kontroli, która negatywnie oceniła stan przygotowania 34 z 40 skontrolowanych podmiotów wykonujących zadania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX