Praca i zwolnienie lekarskie w tym samym dniu - poradnik na przykładach - OpenLEX

SKALSKA MAGDALENA, Praca i zwolnienie lekarskie w tym samym dniu - poradnik na przykładach

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2015/6/96-101
Autor:
Rodzaj: artykuł

Praca i zwolnienie lekarskie w tym samym dniu - poradnik na przykładach

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 80 Kodeksu pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. – dalej jako k.p.), wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy zatrudniony zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Sposób ustalania wynagrodzeń i świadczeń związanych z pracą wskazują odpowiednie przepisy. Nie przewidują one jednak sytuacji, w której pracownikowi mogłyby jednego dnia przysługiwać różne rodzaje świadczeń, jak to się dzieje wówczas, gdy czas przepracowany objęty jest jednocześnie zwolnieniem lekarskim.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX