Pozycja ustrojowa Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego i jego delegatów (1989–1992) - OpenLEX

Stec Mirosław, Pozycja ustrojowa Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego i jego delegatów (1989–1992)

Artykuły
Opublikowano: ST 2015/3/23-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pozycja ustrojowa Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego i jego delegatów (1989–1992)

Reforma samorządowa z 1990 r. została uchwalona i wprowadzona w życie dzięki determinacji środowiska uznającego, że głęboki przełom w systemie sprawowania władzy lokalnej jest jednym z fundamentalnych warunków powodzenia transformacji ustrojowej. Artykuł przedstawia mechanizm, jaki został zastosowany przy opracowywaniu projektów odpowiednich aktów prawnych, ale – przede wszystkim – przy wdrażaniu tej reformy, polegający na powołaniu pełnomocnika rządu ds. reformy i jego terytorialnych przedstawicieli. Autor omawia podstawy normatywne ich działalności, status prawny, a także zadania i kompetencje.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX