Artykuły
Opublikowano: PPH 2012/3/4-11
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Pozycja prawna banku jako wykonawcy usług transferu środków pieniężnych

Ustawa z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego . Skutkiem wejścia w życie tej ustawy jest wiele istotnych zmian w pozycji prawnej dostawców usług płatniczych. Głównymi dostawcami tych usług były i pozostają nadal banki. Artykuł zawiera omówienie tych zmian i ich krytyczną ocenę. Szczególną uwagę poświęcono usługom transferu środków pieniężnych i ich dwom podstawowym formom, jakimi są tzw. polecenie przelewu oraz tzw. polecenie zapłaty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?