Poziom ochrony praw podstawowych wynikający z Karty Praw Podstawowych UE jako przeszkoda dla przystąpienia Unii Europejskiej do... - OpenLEX

Taborowski Maciej, Poziom ochrony praw podstawowych wynikający z Karty Praw Podstawowych UE jako przeszkoda dla przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Artykuły
Opublikowano: EPS 2015/12/28-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Poziom ochrony praw podstawowych wynikający z Karty Praw Podstawowych UE jako przeszkoda dla przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

W opinii 2/13 TS wskazał, że przed przystąpieniem UE do europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności) należy zapewnić koordynację między art. 53 EKPCz oraz art. 53 Karty Praw Podstawowych UE w zakresie, w jakim art. 53 Konwencji zastrzega uprawnienie do ustalenia przez państwa członkowskie UE wyższych standardów ochrony praw podstawowych niż te wynikające z orzecznictwa TS na tle art. 53 KPP.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX