Golik Cezary, Pozaprocesowe skutki przedstawienia zarzutu popełnienia przestępstwa

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/7-8/81-137
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pozaprocesowe skutki przedstawienia zarzutu popełnienia przestępstwa

Streszczenie

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest problematyka skutków przedstawienia danej osobie w postępowaniu przygotowawczym zarzutu popełnienia przestępstwa z uwzględnieniem jedynie tych następstw tego faktu procesowego, które odnoszą się do sfery leżącej poza samym toczącym się postępowaniem karnym. Po prezentacji obszarów, w których pozaprocesowe następstwa przedstawienia zarzutów realizują się wobec podejrzanego, Autor przenosi rozważania w kierunku oceny dopuszczalności i zasadności tych spośród wszystkich tego rodzaju następstw, które swoje oparcie znajdują w przepisach prawa innych niż instytucje karnoprocesowe. Szczególna uwaga poświęcona zostaje prawnym możliwościom przeciwdziałania przez podejrzanego tego rodzaju skutkom przedstawienia mu zarzutów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX