Artykuły
Opublikowano: PPlus.2019/11/113-115
Autor:
Rodzaj: artykuł

Powrót do pracy przed prawomocnym zakończeniem sporu

Pracownik, którego umowę o pracę rozwiązano z naruszeniem przepisów prawa pracy, może starać się o powrót na swoje stanowisko, jednak proces dochodzenia tego roszczenia trwa często wiele lat. Zmiany w przepisach postępowania cywilnego wprowadzają możliwość przyspieszenia tego skutku i przywrócenia pracownika do pracy, zanim sprawa zostanie ostatecznie rozstrzygnięta.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację