Powołanie dyrektora samorządowej instytucji kultury - OpenLEX

Biadun Mariusz, Powołanie dyrektora samorządowej instytucji kultury

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/6/21-32
Autor:
Rodzaj: artykuł

Powołanie dyrektora samorządowej instytucji kultury

Artykuł opisuje problemy związane z procesem powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury. Wskazuje na nieścisłości związane z interpretacją obecnych przepisów prawa oraz toczący się proces demokratyzacji wyboru osoby zarządzającej instytucją kultury. Zwraca uwagę na historyczne przejście od wyłącznej kompetencji organów wykonawczych samorządu do ich współdziałania z organami uchwałodawczymi i innymi interesariuszami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX