Kała Dariusz P., Postulaty de lege ferenda w zakresie finansowania ochotniczych straży pożarnych przez gminy

Artykuły
Opublikowano: ST 2020/12/58-70
Autor:
Rodzaj: artykuł

Postulaty de lege ferenda w zakresie finansowania ochotniczych straży pożarnych przez gminy

Celem publikacji jest wskazanie zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w zakresie finansowania ochotniczych straży pożarnych, w szczególności w obszarze wypłaty ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych (OSP) za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, przekazywania dotacji dla OSP oraz finansowania remiz strażackich. Regulacje te od wielu lat nie ulegają zmianie pomimo zmieniającego się życia społecznego i rozwoju ochotniczych straży pożarnych oraz ich współpracy z samorządami gminnymi. Tytułem wstępu opisano model istnienia i funkcjonowania OSP w systemie instytucjonalnym państwa i samorządu terytorialnego. Na podstawie wskazanych trudności, jakie pojawiają się w praktyce finansowania OSP przez samorządy gminne, zaproponowano kierunki zmian prawa w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, stanowiące receptę na zażegnanie opisanych problemów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX