Celińska-Grzegorczyk Katarzyna, Postulat przejrzystości systemu prawa a regulacja doręczeń zastępczych ("przez awizo") w polskich ustawach procesowych

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2011/5/19-25
Autor:
Rodzaj: artykuł

Postulat przejrzystości systemu prawa a regulacja doręczeń zastępczych ("przez awizo") w polskich ustawach procesowych

I.Doręczenia są niezbędnym elementem procedur uregulowanych przez przepisy prawa. Regulacja prawna w poszczególnych aktach prawnych jest w tym zakresie zazwyczaj dość szczegółowa, w niektórych procedurach część rozwiązań powierzono unormowaniom zawartym w aktach wykonawczych. Przyczyną drobiazgowej regulacji w dziedzinie doręczeń jest konieczność zagwarantowania możliwości sprawnego prowadzenia postępowania, co powoduje, że ustawodawca musi przewidzieć wystąpienie szeregu sytuacji i wskazać sposób właściwego postępowania. Wśród tych sytuacji znajduje się przypadek, w którym doręczający nie zastaje adresata w mieszkaniu, a wtedy - przy spełnieniu pozostałych warunków - możliwe jest pozostawienie pisma na poczcie (ew. w innym określonym miejscu) wraz ze stosownym zawiadomieniem adresata („awizo”). Po upływie określonego czasu (obecnie - również po ponownym zawiadomieniu) dochodzi do skutecznego doręczenia, nawet jeżeli adresat nie podjął pisma. Doręczenie takie nazywa się doręczeniem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX