Postępowanie z dowodami rzeczowymi po umorzeniu postępowania przygotowawczego - OpenLEX

Jaszczuk Małgorzata, Postępowanie z dowodami rzeczowymi po umorzeniu postępowania przygotowawczego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/6/40-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Postępowanie z dowodami rzeczowymi po umorzeniu postępowania przygotowawczego

Streszczenie

Niniejszy artykuł stanowi analizę przepisów dotyczących postępowania z przedmiotami zabezpieczonymi na potrzeby postępowania karnego, które zostało zakończone. Wskazuje środki prawne, jakimi dysponuje prokurator, na którym, zgodnie z treścią art. 323 § 1 k.p.k. ciąży obowiązek podjęcia decyzji w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzeniu postępowania. Głównym celem autorki jest zwrócenie uwagi na niedoskonałość przepisów dotyczących dysponowania dowodami rzeczowymi, a w konsekwencji konieczność podjęcia inicjatywy ustawodawczej ukierunkowanej na zmianę przepisów obecnie obowiązujących. Nie odpowiadają one potrzebom praktyki, prowadzą do długotrwałego przechowywania przedmiotów zbędnych dla postępowania z uwagi na brak możliwości ich wydania oraz orzeczenia przepadku, a także do sytuacji, w których decyzja prawidłowa od strony formalnej, ze względów aksjologicznych nie może zostać uznana za słuszną. Artykuł zawiera przemyślenia powstałe na gruncie konkretnych postępowań karnych i praktycznych problemów, jakie wyłoniły się przy podejmowaniu rzeczywistych decyzji procesowych, jak też interpretację obecnie obowiązujących przepisów na potrzeby praktyki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX