Ostałowski Jakub, Postępowanie w sprawie zwrotu środków Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2014/2/30-53
Autor:
Rodzaj: artykuł

Postępowanie w sprawie zwrotu środków Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

1.
Wstęp

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przybliżenie zasad dochodzenia zwrotu nienależnych środków Unii Europejskiej w trybie administracyjnym na podstawie art. 207 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p. 2009) z uwzględnieniem dorobku orzeczniczego sądów administracyjnych. Ze względu na zbieżność przesłanek zwrotu środków sformułowanych w art. 207 u.f.p. 2009 (dalej: art. 207) z przesłankami zawartymi w art. 211 uchylonej ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p. 2005) oraz fakt, że przepis wymienionego art. 211 na mocy przepisów intertemporalnych wciąż funkcjonuje w obrocie prawnym, uwzględniono też dorobek orzeczniczy dotyczący tego przepisu. W artykule skupiam się na aspektach administracyjnych, związanych z dochodzeniem zwrotu środków, choć wspomnieć należy, że u.f.p. 2009 nie wyłącza możliwości wykorzystania w tym zakresie zabezpieczeń cywilnoprawnych (patrz art. 206 ust. 2 pkt 6u.f.p. 2009). Przepisy nie regulują przy tym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX