Śladkowski Mariusz, Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w świetle konstytucyjnej zasady ochrony dziedziczenia

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/1/50-65
Autor:
Rodzaj: artykuł

Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w świetle konstytucyjnej zasady ochrony dziedziczenia

Słowa kluczowe: sąd, konstytucja, zasady, dziedziczenie, uchylenie

1.Uwagi wprowadzające

Uregulowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wolności i prawa mogą być systematyzowane według różnych kryteriów, tak jak zróżnicowany jest zakres i stopień szczegółowości regulacji przewidzianych w konstytucjach różnych państw. Twórcy ustawy zasadniczej oparli układ regulujących je przepisów na kryterium sfery, w której poszczególne wolności i prawa są realizowane, wyodrębniając w ten sposób trzy grupy dotyczące kolejno wolności i praw osobistych, następnie politycznych, wreszcie ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych. W grupie tych ostatnich wyodrębnia się prawo dziedziczenia .

Charakteryzując grupę wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych, podkreśla się, że w jej konstytucyjnym ujęciu dostrzegać należy z jednej strony troskę o zapewnienie każdemu podstawowych warunków bezpieczeństwa socjalnego, z drugiej zaś strony takiego ich określenia, by nie mogły one stanowić podstawy do roszczeń o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX