Łaskawska Katarzyna, Postępowanie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/12/52-71
Autor:
Rodzaj: artykuł

Postępowanie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym

Streszczenie

Artykuł stanowi analizę postępowania incydentalnego w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczającego w postaci pobytu sprawcy w zakładzie psychiatrycznym. Autorka komentuje najnowsze zmiany przepisów, a także pochyla się nad rolą biegłych w opiniowaniu osoby pozostającej w izolacji psychiatrycznej, przedstawiając w tym zakresie stanowiska doktryny. Jednocześnie, na podstawie przeprowadzonych badań aktowych, dokonano analizy problemu opinii uzupełniającej, obecności detenta na posiedzeniu sądowym oraz międzyinstancyjnej kontroli postanowienia zapadłego w jego sprawie. Wnioski z przeprowadzonych badań zostały zaprezentowane w zakończeniu artykułu i mogą one stanowić cenną wskazówkę odnośnie należytego ukształtowania postępowania w przedmiocie dalszego stosowania wspomnianego środka zabezpieczającego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX