Jaśkowska Małgorzata, Postępowanie uproszczone w kodeksie postępowania administracyjnego i w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2018/4/9-24
Autor:
Rodzaj: artykuł

Postępowanie uproszczone w kodeksie postępowania administracyjnego i w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

1.Uwagi wstępne

Pojęcie postępowania uproszczonego nie jest rozumiane jednolicie. Stąd na początku wymaga podkreślenia, w jakim znaczeniu będzie ono dalej używane. W literaturze jest ono bowiem traktowane zarówno szeroko, jak i wąsko. W pierwszym przypadku akcentuje się cechy jego uregulowania w postaci niepełnego ukształtowania stosunku proceduralnoprawnego, niezależnie od tego, czy takie działanie ustawodawcy ma charakter zamierzony czy niezamierzony oraz czy dokonywane jest w ramach istniejącej kodyfikacji czy też poza nią . Takie szerokie ujęcie pozwala na uwypuklenie zalet kodyfikacji postępowań uproszczonych, a jednocześnie zwraca uwagę na wady niepełnego ich uregulowania w k.p.a. Brak bowiem objęcia danego postępowania uproszczonego zakresem k.p.a. pociąga za sobą wiele problemów, gdyż utrudnia odwoływanie się w przypadku występujących luk do rozwiązań kodeksowych. Cały ciężar zapewnienia ochrony praw i interesów jednostki w takich postępowaniach jest w związku z tym przerzucany na sądy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX