Postępowanie gospodarcze według nowych przepisów - OpenLEX

Dziurda Marcin, Szrajer Marta, Postępowanie gospodarcze według nowych przepisów

Artykuły
Opublikowano: PPH 2020/1/12-23
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Postępowanie gospodarcze według nowych przepisów

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, której najważniejsze przepisy weszły w życie 7.11.2019 r., w istotny sposób zmieniła zasady rozpoznawania przez sądy spraw z udziałem przedsiębiorców. Wynika to nie tylko z przywrócenia postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych, ale także z głębokich zmian wielu innych przepisów, które mają zastosowanie w postępowaniu gospodarczym. Do najważniejszych nowości należy dopuszczenie możliwości zawierania umów dowodowych, a także składania przez świadka zeznań na piśmie. Z kolei poważne trudności będzie sprawiać ograniczenie możliwości korzystania z zarzutu potrącenia, a także konieczność precyzyjnego wskazywania przez stronę, którym twierdzeniom strony przeciwnej o faktach zaprzecza. Podkreślenia wymaga, że wejście w życie przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych nie stanowi powrotu do poprzednich uregulowań w tym zakresie. Obecne regulacje różnią się istotnie od tych, które obowiązywały przed 3.05.2012 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX