Postępowanie dowodowe w sprawach wymierzania kar pieniężnych za zniszczenie zieleni - OpenLEX

Gruszecki Krzysztof, Postępowanie dowodowe w sprawach wymierzania kar pieniężnych za zniszczenie zieleni

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2016/5/73-90
Autor:
Rodzaj: artykuł

Postępowanie dowodowe w sprawach wymierzania kar pieniężnych za zniszczenie zieleni

1.Wprowadzenie

  Z  ieleń, której głównym składnikiem są drzewa i krzewy, jest jednym ze składników środowiska przyrodniczego, z którym praktycznie każdy z nas ma styczność, nawet go specjalnie nie zauważając. Jego praktyczna wartość jest trudna do przecenienia z uwagi na pozytywne oddziaływanie za sferę zdrowia psychicznego i fizycznego. Dlatego też mimo powszechności zieleni w celu zagwarantowania trwałości jej występowania musi być ona skutecznie chroniona. Podstawową normą prawną, która to gwarantuje, jest art. 5 Konstytucji RP, zgodnie z którym „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Zasada zrównoważonego rozwoju ma również wpływ na sposób przeprowadzenia postępowania dowodowego w konkretnych sprawach . Na kanwie postanowień tego przepisu w literaturze przedmiotu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX