Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/10/5-22
Autor:
Rodzaj: artykuł

Postępowanie administracyjne na rozdrożu?

W państwach o bogatych tradycjach w dziedzinie kodyfikacji postępowania administracyjnego, takich jak Polska, zwykło się analizować funkcjonujące w tej sferze rozwiązania, operując w miarę prostym, dostatecznie utrwalonym i jednolitym schematem oceny. Jej zasadnicze założenia rekonstruuje się, uwzględniając wynik zabiegów kodyfikacyjnych, tj. treść ustanowionych niegdyś, podlegających oczywiście określonej ewolucji i co do zasady obrosłych obszernymi komentarzami, przepisów prawa. Niczym wzorzec metra w Sévres wyznaczają one stały punkt odniesienia prowadzonych dociekań naukowych oraz dyskusji związanych z podejmowanymi inicjatywami legislacyjnymi i kształtowaniem praktyki administracyjnej. Rzecz w tym, że ustalona w 1889 r. przez I Generalną Konferencję Miar definicja metra jako podstawowej jednostki długości przetrwała do 1960 r., po raz wtóry nadano jej nowe brzmienie w 1983 r., aby w 2019 r. systemowo zmienić definicje poszczególnych jednostek miar. Już to krótkie spostrzeżenie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację