Taberski Daniel, Postępowania w sprawach o oszustwa popełnione za pośrednictwem Internetu

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/6/63-83
Autor:
Rodzaj: artykuł

Postępowania w sprawach o oszustwa popełnione za pośrednictwem Internetu

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z nadzorowaniem postępowań w sprawach o przestępstwa oszustwa w sytuacji, gdy sprawca działał za pośrednictwem sieci Internet. Przedstawiony zostanie typowy tryb postępowania w tego typu sprawach i problemy związane z przyjętą w tym zakresie praktyką, w szczególności dotyczącą wszczynania sporów kompetencyjnych przy próbie ustalenia właściwej miejscowo powszechnej jednostki organizacyjnej Prokuratury. Poruszone również zostaną zagadnienia związane z prawem bankowym, w szczególności w zakresie uchylenia tajemnicy bankowej w toku postępowania przygotowawczego. W dalszej części artykułu autor przedstawia propozycje zmiany regulacji w zakresie właściwości miejscowej prokuratur oraz propozycję algorytmu prowadzenia postępowania w sprawach o przestępstwa popełnione za pośrednictwem Internetu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX