Rylski Piotr, Weitz Karol, Postępowania dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego – rozporządzenie nr 650/2012 a prawo krajowe (szkic prawnoporównawczy)

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/9/20-43
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Postępowania dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego – rozporządzenie nr 650/2012 a prawo krajowe (szkic prawnoporównawczy)

Słowa kluczowe: europejskie poświadczenie spadkowe, prawo spadkowe, rozporządzenie nr 650/2012, dziedziczenie

1. Uregulowane w art. 62–73 rozporządzenia nr 650/2012 europejskie poświadczenie spadkowe jest dokumentem wydawanym przez sąd lub inny właściwy organ jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu wykorzystania go w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej przez spadkobierców, zapisobierców mających bezpośrednie prawa do spadku, wykonawców testamentu lub zarządców spadku, służącym wykazaniu statusu lub praw spadkobiercy lub zapisobiercy, przyznania spadkobiercy lub zapisobiercy konkretnego składnika majątkowego lub uprawnień w zakresie wykonania testamentu lub zarządzania spadkiem . Ma ono jednolity charakter i wywołuje określone skutki we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, bez wymagania stosowania w tym zakresie jakiejkolwiek szczególnej procedury . Wywołuje przypisane mu skutki w innych państwach członkowskich bezpośrednio i nie podlega...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX