Posiedzenie przygotowawcze w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego - OpenLEX

Drajewicz Dariusz, Posiedzenie przygotowawcze w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2016/6/99-123
Autor:
Rodzaj: artykuł

Posiedzenie przygotowawcze w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego

Streszczenie

Autor omawia posiedzenie przygotowawcze przed rozprawą główną. Rozważania zawarte w pracy uwzględniają znowelizowane przepisy kodeksu postępowania karnego, które weszły w życie w dniu 1 lipca 2015 r. W artykule poruszono zagadnienia dotyczące celu posiedzenia przygotowawczego, przesłanek jego wyznaczenia, organu podejmującego decyzję w tym przedmiocie, kwestii wyznaczenia sędziego i składu orzekającego na rozprawie, składu sądu na posiedzeniu, terminów, udziału stron w posiedzeniu, jego jawności, pisemnego stanowiska stron co do planowania i organizacji rozprawy głównej, treści i formy rozstrzygnięcia oraz jego zaskarżalności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX