Porównywanie rozliczalności władz na poziomie gminnym – problem pomiaru w świetle doświadczeń z badań w województwie opolskim - OpenLEX

Czepil Bartosz, Porównywanie rozliczalności władz na poziomie gminnym – problem pomiaru w świetle doświadczeń z badań w województwie opolskim

Artykuły
Opublikowano: ST 2019/7-8/170-185
Autor:
Rodzaj: artykuł

Porównywanie rozliczalności władz na poziomie gminnym – problem pomiaru w świetle doświadczeń z badań w województwie opolskim

Rozliczalność jest jedną z centralnych zasad dobrego rządzenia, a istnienie mechanizmów rozliczalności uznaje się za warunek dobrych rządów. W artykule rozliczalność jest rozpatrywana w kontekście gminnym, a jego celem jest przedstawienie problemów związanych z pomiarem rozliczalności. Zaproponowano również pięć obiektywnych wskaźników poziomu rozliczalności w gminie. Korzystając z doświadczeń badawczych w województwie opolskim, autor dochodzi do wniosku, że choć istnieje wiele mechanizmów rozliczalności władz gminnych, pojawia się problem zdobycia systematycznych danych, które pozwoliłyby na ilościowe różnicowanie gmin pod kątem poziomu rozliczalności. Dodatkowo pojęcie rozliczalności jest wysoce abstrakcyjne i wielowymiarowe, co stanowi kolejną trudność w poszukiwaniu jej ilościowych wskaźników. Proces rozliczalności jest trudny do kwantyfikacji, ponieważ trudno zmierzyć faktyczny wpływ danego mechanizmu rozliczalności forum. Wobec tego zaproponowane wskaźniki odzwierciedlają raczej potencjał do rozliczalności lub kulturę organizacyjną sprzyjającą rozliczalności niż rzeczywiste rozliczanie władzy lokalnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX