Warylewski Jarosław Krzysztof, Pornografia dziecięca w świetle prawa krajowego, międzynarodowego i unijnego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/9/112-127
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pornografia dziecięca w świetle prawa krajowego, międzynarodowego i unijnego

Kryminologiczna analiza zjawiska pornografii dziecięcej została przedstawiona w artykule Pornografia dziecięca – analiza zjawiska autorstwa A. Krawulskiej-Ptaszyńskiej i A. Smelkowskiej-Zdziabek . Opublikowano również wiele artykułów przyczynkarskich, dotyczących zagadnień karnoprawnych oraz technicznych . Zwraca uwagę fakt, że w XXI w., a zwłaszcza w jego drugiej dekadzie, pornografia, w szczególności dziecięca, funkcjonuje przede wszystkim w Internecie i jest przechowywana („kolekcjonowana”) na określonych nośnikach elektronicznych (m.in. twarde dyski w komputerach, karty pamięci itd.). Znane i powszechnie wykorzystywane jeszcze w XX w. nośniki treści pornograficznych (np. kasety VHS, czasopisma, płyty DVD, książki) odeszły do historii ze względu na postęp technologiczny lub straciły na znaczeniu, pozostając jedynie niewielkim fragmentem pornobiznesu. Rozpowszechnianiu pornografii dziecięcej, obok ludzkich emocji i chęci pobudzenia lub zaspokojenia popędu płciowego, sprzyjają...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access