Baranowska -Górecka Aleksandra, Poradnik prawny

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2018/12/116-117
Autor:
Rodzaj: artykuł

Poradnik prawny

Obowiązek zapewnienia pracownikowi okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze jest uzależniony od faktycznego czasu pracy spędzanego przez pracownika na wykonywaniu takiej pracy

PYTANIE

W jaki sposób określić czas pracownika spędzany przy monitorze ekranowym, aby określić przekroczenie czterech godzin dobowego czasu pracy? Pracownik jest zatrudniony na stanowisku, na którym normalnie nie pracuje się przy monitorze ekranowym, jednak w zakresie czynności ma wymienione dodatkowe czynności, które wymagają takiej pracy.

ODPOWIEDŹ

W opisanym przypadku należy przeanalizować zakres zadań pracownika i ocenić, czy realizując obowiązki służbowe, faktycznie wykonuje pracę przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Uważam, że w tym celu należy zasięgnąć opinii bezpośredniego przełożonego danego pracownika, który nadzorując jego pracę, będzie mógł najlepiej ocenić czas spędzany przez niego przy obsłudze komputera.

UZASADNIENIE

W myśl § 8 ust. 2rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973) pracodawca jest obowiązany zapewnić...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX