Sularz Paweł, Ponowne użycie grobu w kontekście opinii Głównego Inspektora Sanitarnego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/9/47-60
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ponowne użycie grobu w kontekście opinii Głównego Inspektora Sanitarnego

Słowa kluczowe: prawo do grobu, ekshumacja, administracja cmentarza, prawa osobiste

1.Wprowadzenie

Problematyka ekshumacji należy do zagadnień zarówno cywilnoprawnych, jak i administracyjnoprawnych o szczególnej doniosłości. W judykaturze Sądu Najwyższego obserwuje się kierunek, w którym akcentuje się coraz silniejszą potrzebę ochrony niezakłócania spokoju i spoczynku osób zmarłych . Ta tendencja jest wyraźnie zauważalna w uchwale Sądu Najwyższego z 29.06.2016 r., w której stwierdza się, że poszanowanie zwłok jest istotnym elementem kultury europejskiej, a także jednym z fundamentów doktryny kościoła katolickiego, głoszącej, iż ciało zmarłego powinno być traktowane „z szacunkiem i miłością”. Z tych względów status prawny zwłok – niepoddających się klasycznym kwalifikacjom prawniczym – jest wyjątkowy. Sąd Najwyższy podkreśla, że nie ma wprawdzie przepisów statuujących wprost obowiązek poszanowania zwłok i szczątków ludzkich, jednak jest on traktowany powszechnie jako aksjomatyczna powinność moralna,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX