Pomoc społeczna dla powodzian - OpenLEX

Stopka Karolina, Pomoc społeczna dla powodzian

Artykuły
Opublikowano: ST 2014/5/63-74
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pomoc społeczna dla powodzian

W opracowaniu autorka dokonuje analizy i oceny wsparcia udzielanego osobom, które poniosły straty w wyniku powodzi, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, stosownie do założeń teoretycznych i prawnych pomocy społecznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX