Pomoc publiczna w projektach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, cz. 1 - OpenLEX

Grzejdziak Łukasz, Pomoc publiczna w projektach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, cz. 1

Artykuły
Opublikowano: FK 2020/5/61-72
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pomoc publiczna w projektach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, cz. 1

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) stanowi obopólnie korzystną formę współpracy sektora publicznego i prywatnego w realizacji zadań publicznych. W ramach projektów PPP może jednak dojść do udzielenia pomocy państwa zarówno każdemu spośród zaangażowanych w projekt partnerów, jak i odbiorcom usług świadczonych z wykorzystaniem przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego. W zależności od zastosowanego modelu PPP identyfikacja pomocy państwa w jego ramach wymaga zastosowania reguł pomocy państwa odnoszących się do usług w ogólnym interesie gospodarczym albo kryterium rynkowego operatora. Nowelizacje przepisów o zamówieniach publicznych, a także zmiana sposobu ich stosowania stopniowo prowadzą do podważenia dotychczasowego dogmatu, zgodnie z którym wybór partnera prywatnego w otwartym, konkurencyjnym i niedyskryminującym postępowaniu zapewnia zgodność projektu z regułami pomocy państwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX