Pinkas Aleksandra, Pomoc publiczna skierowana na rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce realizacją unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Artykuły
Opublikowano: ST 2021/6/47-60
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pomoc publiczna skierowana na rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce realizacją unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Wyznaczony przez Unię Europejską w Europejskim Zielonym Ładzie cel osiągnięcia neutralności klimatyczno-energetycznej do 2050 r. zobowiązuje państwa członkowskie do przeprowadzenia transformacji energetycznej ukierunkowanej na zastąpienie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii (OZE). Wspomniany akt wskazuje na konieczność rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (offshore) jako technologii wiodącej, której udział w produkcji energii pozwoli możliwie najszybciej dokonać konwersji gospodarki na zeroemisyjną. Jednakże możliwość pozyskiwania energii z morskich farm wiatrowych warunkuje udzielenie wsparcia ze środków publicznych na budowę całej infrastruktury dostaw energii z offshore. Celem artykułu jest wykazanie, że osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej determinuje rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Teza ta zostanie poparta analizą aktów prawnych, których przyjęcie spowodowało połączenie wartości ochrony klimatu ze wzrostem udziału OZE. Będzie to punktem wyjścia do omówienia procedury udzielania pomocy publicznej wytwórcom energii z morskich farm wiatrowych w świetle nowo przyjętej polskiej ustawy szczególnej dla offshore.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX