Cybula Piotr, Czubik Paweł, Pomoc finansowa konsula jako instrument ochrony klienta niewypłacalnego organizatora turystyki

Artykuły
Opublikowano: EPS 2014/12/20-27
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Pomoc finansowa konsula jako instrument ochrony klienta niewypłacalnego organizatora turystyki

Zgodnie z art. 36 Konstytucji RP , podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje ona zarówno opiekę dyplomatyczną, jak i konsularną . De lege lata podstawowe przepisy konkretyzujące zadania konsula w tym zakresie zostały zawarte w ustawie z 13.02.1984 r. o funkcjach konsulów . Nie ulega wątpliwości, że zakres pomocy konsula, do jakiej powinien być zobowiązany, jest uzależniony m.in. od sytuacji prawnej i faktycznej, w jakiej znajduje się osoba występująca o taką pomoc. Przedmiotem dalszych uwag jest pomoc finansowa konsula w ściśle określonych okolicznościach, tj. w czasie pobytu za granicą klienta – uczestnika imprezy turystycznej, podczas której dochodzi do niewypłacalności organizatora turystyki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX