Pomoc de minimis w rozstrzygnięciach nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych - OpenLEX

Sośniak Magdalena, Pomoc de minimis w rozstrzygnięciach nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych

Artykuły
Opublikowano: ST 2020/11/55-71
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pomoc de minimis w rozstrzygnięciach nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej skutkowało zasadniczym ograniczeniem możliwości udzielania pomocy publicznej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Jedną z nielicznych dopuszczalnych prawnie form wspierania przez jednostki samorządu terytorialnego działalności gospodarczej na swym terenie jest podejmowanie uchwał (w tym podatkowych) przewidujących w sposób literalny lub dorozumiany udzielenie pomocy de minimis. Artykuł omawia m.in. podstawowe zasady, jakie muszą być przestrzegane przez organy wykonawcze oraz stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, decydujących się na udzielenie takiej formy pomocy. Zasadniczym celem rozważań jest kompleksowe przedstawienie problemów, z jakimi borykają się organy samorządowe w swej praktyce legislacyjnej, a które skutkują stwierdzeniem naruszenia prawa przez organy nadzoru, czyli kolegia regionalnych izb obrachunkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX