Polskie prawo własności przemysłowej (stan obecny i perspektywy zmian) - OpenLEX

Skubisz Ryszard, Polskie prawo własności przemysłowej (stan obecny i perspektywy zmian)

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2014/4/145-159
Autor:
Rodzaj: artykuł

Polskie prawo własności przemysłowej (stan obecny i perspektywy zmian)

W bieżącym roku uroczyście obchodzono 25. rocznicę odzyskania wolności przez Polskę. Z tą rocznicą koresponduje także dziesięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Takie daty skłaniają do czynienia bilansu osiągnięć i niepowodzeń III Rzeczypospolitej w rozmaitych obszarach polityki zagranicznej, gospodarki, prawodawstwa itd. Niniejsza wypowiedź zmierza do oceny aktualnego stanu prawnego i zawiera propozycje badań naukowych w dziedzinie prawa własności przemysłowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX