Polskie doświadczenia w zakresie ogłaszania prawa - OpenLEX

Wierczyński Grzegorz, Polskie doświadczenia w zakresie ogłaszania prawa

Artykuły
Opublikowano: KRS 2017/3/13-24
Autor:
Rodzaj: artykuł

Polskie doświadczenia w zakresie ogłaszania prawa

1.Wprowadzenie

Niniejszy artykuł ma na celu podsumowanie ewolucji zasad ogłaszania prawa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli sądów w tej ewolucji. Osobne uwagi zostaną poświęcone ogłaszaniu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (TK), gdyż ze względu na ich dwoisty charakter (są one zarazem źródłami prawa, jak i orzeczeniami) są one ogłaszane w dwojaki sposób i analizy wymagają oba te sposoby.

Zasada, że ogłoszenie aktu normatywnego jest warunkiem jego wejścia w życie, została ustanowiona w Polsce wraz z wykrystalizowaniem się ustawodawczej roli Sejmu. W maju 1505 r. Sejm Walny w Radomiu nie tylko uchwalił powszechnie znaną konstytucję Nihil novi, ale wraz z nią również konstytucję De constitutionibus novis per proclamationem publicandis . Obecnie omawianą zasadę wyraża art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej .

Od ponad 200 lat urzędowe ogłaszanie prawa odbywa się poprzez publikację aktów normatywnych w specjalnie do tego przeznaczonych dziennikach urzędowych . Dzienniki takie są...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX