Polski kryzys konstytucyjny oczami pozytywisty prawniczego - OpenLEX

Pietrzykowski Tomasz, Polski kryzys konstytucyjny oczami pozytywisty prawniczego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/3/3-17
Autor:
Rodzaj: artykuł

Polski kryzys konstytucyjny oczami pozytywisty prawniczego

1. Kryzys konstytucyjny jako przedmiot badań. Demontaż państwa prawa i systematyczne łamanie konstytucji przez „wydrążone” ze swoich właściwych funkcji instytucje stał się swoistym stress-testem dla wielu zakorzenionych poglądów i doktryn prawniczych. Dotyczy to także, a może w szczególności, rozbieżnych koncepcji prawa obecnych w dyskusji filozoficznoprawnej . Jeśli w tym, co wydarzyło się w Polsce po 2015 r., daje się dopatrzyć czegokolwiek pozytywnego, to może przede wszystkim nagromadzenia niezmierzonego (i niezamierzonego) materiału do refleksji prawniczej w różnych dziedzinach prawoznawstwa. Filozofia prawa jest tego jednym z głównych – horribile dictu – beneficjantów.

Szczególnie interesujące pytania rodzą się na styku rzeczywistości ostatnich lat z pozytywistycznymi koncepcjami prawa. Te ostatnie wydają mi się z tego punktu widzenia szczególnie interesujące – nie tylko dlatego, że są mi osobiście szczególnie bliskim podejściem do opisu i wyjaśniania natury prawa, lecz przede...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX