Polityka kryminalna a szanse i bariery rozwoju kurateli sądowej - OpenLEX

Stępniak Piotr, Polityka kryminalna a szanse i bariery rozwoju kurateli sądowej

Artykuły
Opublikowano: GSP 2020/3/9-25
Autor:
Rodzaj: artykuł

Polityka kryminalna a szanse i bariery rozwoju kurateli sądowej

I.Uwagi wstępne

Mianem polityki kryminalnej określa się na ogół naukę pomocniczą prawa karnego, której celem jest analiza działań państwa, społeczności lokalnych i społeczeństwa, skierowanych na zapobieganie i zwalczanie przestępczości. Jest ona niekiedy traktowana jako dział kryminologii . Polityka kryminalna obejmuje politykę tworzenia prawa karnego, ścigania przestępstw, stosowania kar za przestępstwa (polityka karna), wreszcie wykonywania kar, zwłaszcza zaś kary pozbawienia wolności (polityka penitencjarna).

Jako nauka prawna polityka kryminalna narodziła się w Europie pod koniec XIX w. Był to okres dominacji socjologicznej szkoły prawa karnego. Za twórcę tej szkoły uważa się Franza von Liszta, austriackiego prawnika, profesora prawa karnego i międzynarodowego na Uniwersytecie Berlińskim. W kontekście dalszych rozważań warto więc przypomnieć, że jedną z najważniejszych tez głoszonych przez przedstawicieli tej szkoły, była teza o społecznych uwarunkowaniach przestępstwa, a także procesu stawania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX