Łolik Marcin, Polemicznie o roszczeniu odszkodowawczym i jego przedawnieniu w związku z klauzulami indemnifikacyjnymi

Artykuły
Opublikowano: PPH 2020/5/39-42
Autor:
Rodzaj: artykuł

Polemicznie o roszczeniu odszkodowawczym i jego przedawnieniu w związku z klauzulami indemnifikacyjnymi

W styczniowym numerze „Przeglądu Prawa Handlowego” ukazał się artykuł Profesora A. Szlęzaka dotyczący roszczeń, jakie mogą powstawać na gruncie klauzul indemnifikacyjnych – w szczególności w odniesieniu do ich powstania oraz przedawnienia. W niniejszym artykule chciałbym krótko przedstawić argumenty, które uzasadniają stanowisko odmienne od zaprezentowanego przez Autora.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX