Pojęcie układu zbiorowego pracy i jego uznanie przez państwo a reprezentatywność związkowa - OpenLEX

Hajn Zbigniew, Pojęcie układu zbiorowego pracy i jego uznanie przez państwo a reprezentatywność związkowa

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/5/59-72
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pojęcie układu zbiorowego pracy i jego uznanie przez państwo a reprezentatywność związkowa

1. Wprowadzenie . Celem artykułu jest uzasadnienie tezy, że obowiązujące w polskim prawie regulacje pojęcia układu zbiorowego pracy, reprezentatywności związkowej w rokowaniach zbiorowych oraz uznania przez państwo zawartej umowy za układ zbiorowy pracy są niezgodne z uznanymi standardami międzynarodowego prawa pracy. Odejście od tych standardów ogranicza zakres rokowań zbiorowych. Ponadto jest ono przyczyną trudnych do rozwiązania sporów o charakter prawny i niepewności co do mocy wiążącej znacznej części zawieranych w praktyce porozumień zbiorowych. Naprawa tego stanu rzeczy wymaga zmiany przepisów normujących rokowania zbiorowe.

2. Ewolucja pojęć „umowa zbiorowa”, „układ zbiorowy pracy” i „porozumienie zbiorowe” w prawie polskim. W okresie międzywojennym umowy między pracodawcami a związkami zawodowymi o warunki indywidualnych umów o pracę (dalej też jako „normatywne umowy zbiorowe”) określano najczęściej jako „umowy zbiorowe” lub „zbiorowe umowy pracy” . Rzadziej stosowano...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX