Pojęcie standardu prawnego w sieciowym systemie prawa - OpenLEX

Żak Mariola, Pojęcie standardu prawnego w sieciowym systemie prawa

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/1/8-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pojęcie standardu prawnego w sieciowym systemie prawa

Słowa kluczowe: paradygmat prawa, wieloskładnikowy system prawa, dobre rządzenie, sieci, standard prawny, europejskie prawo administracyjne, wielopoziomowy konstytucjonalizm, prawo do rzetelnego procesu, ochrona prawna

1.Wprowadzenie

Głównym celem niniejszego artykułu jest uzasadnienie tezy, że w obliczu instytucjonalizacji sieciowego (heterarchicznego) paradygmatu prawa konieczna jest zmiana sposobu pojmowania standardu prawnego z substancjalnego (materialnego) na proceduralny. W globalnej rzeczywistości praktyka prawnicza opiera się wszakże na dwóch podstawach: przepisach prawnych i wyprowadzanych z nich normach prawnych (regułach) oraz na standardach ukształtowanych na tle przepisów lub niezależnie od nich. Zdaniem Ewy Łętowskiej standard to niedostrzegany i niewystarczająco doceniany element prawa, który powinien być opisany, skrytykowany oraz poddany interdyscyplinarnej i społecznej debacie. Zauważa ona, że „wciąż obracamy się tylko w ograniczonym kawałku tej rzeczywistości – tym, który dotyczy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX