Pojęcie przyłącza kanalizacyjnego w doktrynie i orzecznictwie Sądu Najwyższego - OpenLEX

Jankowski Piotr, Pojęcie przyłącza kanalizacyjnego w doktrynie i orzecznictwie Sądu Najwyższego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2011/9/38-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pojęcie przyłącza kanalizacyjnego w doktrynie i orzecznictwie Sądu Najwyższego

1.Pojęcie przyłącza kanalizacyjnego w świetle ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obligatoryjne zadania własne gminy obejmują m.in. kwestie związane z zapewnieniem realizacji kanalizacji, wodociągów oraz zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę. Zasada ta jest powtórzona w art. 3 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków .

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 1) określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, a także ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów. Poza przytoczonymi założeniami właściwymi dla wykonywania zadań o charakterze użyteczności publicznej, takimi jak: zapewnienie ciągłości...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX