Pojęcie nowego żądania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych - OpenLEX

Szymanowski Marek, Pojęcie nowego żądania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Artykuły
Opublikowano: PPC 2019/2/206-222
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pojęcie nowego żądania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Słowa kluczowe: nowe żądanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, przedmiot postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

1.Wstęp

Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest postępowaniem dwufazowym (hybrydowym) , które łączy ze sobą relatywnie płynnie postępowanie administracyjne toczące się przed organem rentowym, kończące się wydaniem decyzji, z postępowaniem cywilnym wszczynanym wniesieniem odwołania do właściwego sądu podlegającego rozpoznaniu na zasadach określonych w Kodeksie postępowania cywilnego w postępowaniu odrębnym regulowanym art. 459–47714a k.p.c. Faza administracyjna tego postępowania jest obligatoryjna, a droga sądowa otwiera się dopiero po uzyskaniu decyzji organu rentowego lub bezczynności tego organu polegającej na nierozpoznaniu wniosku strony w terminie dwóch miesięcy . W takim przypadku możliwe jest uruchomienie drogi sądowej poprzez wniesienie odwołania (art. 4779 § 4k.p.c.), którego żądaniem może być nie tylko zobowiązanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX