Skorupka Jerzy, Pojęcie i rodzaje przesłanek środków zapobiegawczych w polskim procesie karnym

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/1/20-32
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pojęcie i rodzaje przesłanek środków zapobiegawczych w polskim procesie karnym

Słowa kluczowe: proces karny, przesłanki środków zapobiegawczych, tymczasowe aresztowanie

1.Stan dyskusji naukowej

Wydaje się, że pojęcie przesłanek środków zapobiegawczych oraz ich rodzaje są na tyle ugruntowane w dogmatyce prawa karnego procesowego, że nie inspirują już naukowej refleksji. W dyskusji naukowej dominują wszak dwie koncepcje wymienionych instytucji, przedstawione przez Mariana Cieślaka i Andrzeja Murzynowskiego w 1954 r. Według M. Cieślaka, warunkami dopuszczalności stosowania środków zapobiegawczych są ich podstawy. Wskazują one na obowiązek (obligatoryjność) lub dopuszczalność (fakultatywność) ich zastosowania. M. Cieślak podstawy środków zapobiegawczych dzielił na ogólną i szczególne. Podstawę ogólną stanowią poszlaki wskazujące na popełnienie przez oskarżonego zarzuconego mu czynu. Podstawy szczególne tworzą obawa ucieczki i matactwa . Jedne i drugie stanowiły rodzaje podstaw środków zapobiegawczych.

Teoretyczną konstrukcję warunków dopuszczalności środków zapobiegawczych sformułowaną przez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX