Wójcik Katarzyna, Pojęcie i ochrona praw kulturalnych w dokumentach UNESCO

Artykuły
Opublikowano: PPP 2010/12/51-66
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pojęcie i ochrona praw kulturalnych w dokumentach UNESCO

1.Prawa kulturalne jako prawa człowieka

Ochrona i promocja kultury stanowi wyzwanie dla współczesnego prawa międzynarodowego. Procesy związane z globalizacją i rozwojem współpracy międzynarodowej wzmagają poszukiwa-nie tożsamości kulturowej na wszystkich poziomach wspólnot społecznych, a skuteczna ochrona dziedzictwa kulturalnego staje się obowiązkiem całej społeczności międzynarodowej. Dotychczas ochronie praw kulturalnych poświęcono jednak stosunkowo niewiele uwagi, pozostawiając je w sferze postulatów i zobowiązań politycznych.

W doktrynie niejednokrotnie podkreśla się, że prawa kulturalne stanowią najbardziej zaniedbaną kategorię praw człowieka . Wskazuje się wiele przyczyn, które wpłynęły na nierównomierny rozwój praw kulturalnych oraz praw politycznych, ekonomicznych i społecznych. Akcentuje się specyficzny charakter praw kulturalnych, który stawia je w antagonistycznej pozycji do pozostałych kategorii praw człowieka . W odróżnieniu od praw politycznych, ekonomicznych i społecznych, których ochrona jest związana z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX