Burzec Marcin, Pojęcie działalności rolniczej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wnioski de lege ferenda

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/10/55-67
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pojęcie działalności rolniczej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wnioski de lege ferenda

1.Uwagi wstępne

Znaczenie definicji działalności rolniczej w polskim prawie podatkowym jest niezwykle ważne, gdyż zawarte w niej określone stany faktyczne w sposób istotny wpływają na sytuację prawno-podatkową podatnika. W przypadku działalności rolniczej, w zależności od właściwego zdefiniowania wykonywanych przez dany podmiot czynności, są one albo wyłączone z opodatkowania albo opodatkowane podatkiem dochodowym. W tym kontekście na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyróżnić można trzy zdarzenia.

Pierwszym z nich jest sytuacja, gdy dany podmiot wykonuje czynności mieszczące się w definicji działalności rolniczej zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wówczas przychody uzyskiwane z powyższych działań są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Drugą możliwością jest podejmowanie przez dany podmiot zabiegów, które wprawdzie mieszczą się w szeroko pojętej działalności rolniczej, jednakże uznawane są one jako specjalistyczna działalność rolnicza, a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX