Podział zamówienia publicznego - czynności przygotowawcze i przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - OpenLEX

Michta Maria, Podział zamówienia publicznego - czynności przygotowawcze i przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Artykuły
Opublikowano: FK 2022/2/58-72
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podział zamówienia publicznego - czynności przygotowawcze i przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Autorka w ramach rozważań odnosi się do zagadnienia wpływu podziału przedmiotu zamówienia na czynności przygotowawcze oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Czynności badawcze dotyczą planowania zamówień publicznych przeznaczonych do udzielenia oraz postępowań o ich udzielenie, opisu przedmiotu zamówienia, szacowania wartości, zasad dotyczących składania ofert częściowych oraz udzielania zamówień w przypadku podziału zamówienia na części, kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz zagadnienia podwykonawstwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX