Artykuły
Opublikowano: PPH 2015/8/37-43
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podział spółki przez wydzielenie bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie własnego stanowiska w dyskusyjnej w doktrynie kwestii możliwości dokonania podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej. Szczególną uwagę poświęcono podziałowi przez wydzielenie w ramach restrukturyzacji grupy kapitałowej, w której spółka przejmująca byłaby jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem spółki dzielonej. Artykuł zawiera praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzania transakcji tego typu. Omówiono także praktyczne i teoretyczne aspekty związane z wykładnią przepisów kodeksu spółek handlowych o dniu wydzielenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?