Nowacki Artur, Podwyższenie kapitału zakładowego w zamian za wkład w walucie obcej

Artykuły
Opublikowano: PPH 2007/2/18-24
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podwyższenie kapitału zakładowego w zamian za wkład w walucie obcej

Przedmiotem artykułu jest podwyższenie kapitału zakładowego w zamian za wkład w walucie obcej. Na tle takiego podwyższenia mogą powstawać dwa problemy. Po pierwsze, problem dopuszczalności oraz konsekwencji umówienia wkładu w walucie obcej, a w szczególności ryzyko zmiany kursu tej waluty w czasie trwania procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Po drugie, problem dopuszczalności spełnienia świadczenia w walucie obcej na poczet wkładu umówionego w złotych lub wkładu niepieniężnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX