Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością finansowane ze środków spółki - OpenLEX

Malinowski Dariusz M., Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością finansowane ze środków spółki

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/8/3-5
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością finansowane ze środków spółki

Jak wiadomo, w reżimie polskiego prawa handlowego do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wymagane wniesienie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5000 zł – art. 154 § 1 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych – dalej k.s.h. Kapitał zakładowy to jednak nie tylko obowiązki formalne. Jego odpowiednia wysokość stanowi swego rodzaju gwarancję dla potencjalnych wierzycieli spółki, ponadto powinien on służyć finansowaniu majątku spółki, przede wszystkim w zakresie zakupu środków trwałych. Dodatkowo z pewnością wzmacnia wiarygodność i prestiż podmiotu. Znaczna część zapisów Kodeksu spółek handlowych ma charakter fakultatywny, względnie obowiązujący. Inaczej mówiąc, Kodeks przewiduje pewne rozwiązania modelowe, które mogą zostać zmodyfikowane przez samą umowę spółki. Takie zapisy znajdziemy również w odniesieniu do kapitału zakładowego. Oto przykłady: „Umowa o nabycie dla spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX